In Memoriam Jolie Riede .

Ze behaalde haar Diploma Eerste Hulp bij EHBO Arnhem in april 2006.
Ze beschikte over een bepaalde gedrevenheid, die je maar zelden ziet.
Ze wilde “haar medemens helpen”. Dat was haar enige motivatie.
Ze deed mee aan de landelijke wedstrijden met een team van EHBO Arnhem.

Tot het moment dat onze voorzitter haar vroeg om in het bestuur te komen. Ze
wilde er eerst “serieus over nadenken”, want als ik het doe wil ik het niet “half-half” doen.
Een goede eigenschap.

Ze kwam in het bestuur en werd onze coördinator opleidingen. Je zag meteen
haar organisatorisch vermogen, dat met enorm plichtsbesef werd ingezet voor onze
vereniging. Je hoefde haar nooit iets te vragen, want ze was ons altijd een stap voor.
Ze nam je het werk uit handen.

Helaas moest ze na ruim 4 jaar stoppen met haar taken, want ze wilde voor haar
zorg behoevende moeder zorgen. Korte tijd later werd ze zelf ziek.
Het was geen blinde darm zoals ze zelf vermoedde. Het was ernstiger.
Zo ernstig, dat ze bijna 2 jaar na de eerste constatering, en na vele vruchteloze behandelingen,
op de vroege ochtend van 7 juni 2016 zachtjes haar laatste adem uitblies. Jolie was overleden.

Zij ruste in vrede.

We wensen haar man Ruud, haar beide kinderen Anne en Tim en verdere familie
heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies.

Bestuur EHBO Arnhem
Terug naar de website