Algemene Ledenvergadering 2017

Beste leden van EHBO Arnhem,

 

Maandagavond hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden en tot onze grote vreugde werd deze (veel) beter bezocht dan voorgaande jaren.
De aanwezigen hebben dan ook een genoeglijke avond beleefd. 

 

 

 

 

Direct aan het begin van de vergadering reikte onze voorzitter
de welbekende pluim uit aan Adriaan Brouwer voor zijn vele verdiensten
voor de vereniging, die reeds begon ver voor de samenvoeging met de KNV Arnhem-Oost.

 

Aan het afscheid van Adriaan werd later nog aandacht besteed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leden hebben kunnen vernemen dat EHBO Arnhem weliswaar 'verlies' heeft geleden, maar dat het er financieel
nog steeds goed voor staat en dit voornamelijk kwam doordat EHBO Arnhem het afgelopen jaar de hulpverlening
in een 'nieuw jasje' heeft gestoken en ook 3 nieuwe reanimatiepoppen heeft aangeschaft. 

 

Afscheid Adriaan BrouwerReeds vorig jaar op de ledenvergadering gaf Adriaan Brouwer aan,
dat het zijn laatste jaar zou zijn als actief lid van EHBO Arnhem.
Na bijna 50 jaar EHBO stopt Adriaan om zich (nog meer) aan de zorg
van zijn vrouw te kunnen wijden. Uiteraard blijft hij wel erelid van onze vereniging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het Bondskruis 1e klasse in goud van de Nationale Bond heeft Adriaan destijds ook een koninklijke onderscheiding
ontvangen voor zijn vele verdiensten voor de maatschappij.
Naast de EHBO zat en zit Adriaan in meerdere besturen, waar hij zijn kennis en vaardigheden tot nut laat zijn.

 

Onderscheiding Piet Schipperheyn

Het komt zelden voor dat Piet met een mond vol tanden staat, maar gisteren gebeurde het
toch. Zijn vrouw kwam plotseling (iets te vroeg) het lokaal binnen, gevolgd door
Nico Schouten, vm. voorzitter en thans secretaris van de Nationale Bond.

 

Deze was speciaal gekomen om Piet op verzoek van EHBO Arnhem een onderscheiding uit te reiken.
Na vele lovende woorden werd Piet onderscheiden met het Bondskruis 1e klasse in goud, de hoogste
onderscheiding die de Nationale Bond kent.
Piet, die vrijwel direct na het behalen van zijn diploma in 1985 voorzitter werd, genoot zichtbaar van het
moment en van het applaus dat erop volgde. Je kon zien dat de leden hem dat gunden.

 

 

Onder genot van een hapje en een drankje
werd er nog enthousiast nagepraat.

 

 

 

 

Met hartelijke groet,

Gerrie Noll

 

 

 

 

 

Terug naar de website