Herhalingsavonden

De nieuwe activiteitenkalender
18 - 19 is vastgesteld en staat hiernaast in het overzicht.

Deze lessen starten om 19:30 uur.
Zorg dat u op tijd aanwezig bent !

 

 

 
* Voor deze lessen geldt een beperkt
aantal deelnemers.Inschrijving vooraf bij de coordinator is dus verplicht!


 

 

Certificaat
Herhalingslessen
Reanimatie & bediener AED"


17 september 2018    1-2
18 februari 2019         2-2


***Voor één van deze twee lessen dient u zich vooraf op te geven via het formulier
 onderaan deze pagina.

Maximaal 6 deelnemers, datum in overleg.

Het aantal beschikbare plaatsen:

HH Reanimatie + AED 1-2 5
HH Reanimatie + AED 2-2 14
.  

Maximaal 24 deelnemers.
Vol = vol
 
.
   
   
Vervolgopleiding

 

Lesrooster herhalinglessen seizoen 2018 - 2019:

 

Onze herhalingslessen worden gehouden op de maandagavond van 19.30 - 21.30 uur in het 
ROC Rijn IJssel, Thorbeckestraat 6 te Arnhem
.
Wij verzorgen geen herhalingslessen op andere locaties.

 

BELANGRIJK! Goed doorlezen!!!
Om uw diploma geldig te houden dient u als volgt te werk te gaan:
 
Vanaf seizoen 2018-2019 hanteren we 16 in plaats van 18 competenties.
Deze zijn als volgt benoemd:
1 Let op gevaar (incl. Rautek)
2 Stoornissen in het bewustzijn
3 Stoornissen van de ademhaling
4 Stoornissen van de circulatie
5 Ernstige uitwendige bloedingen
6 Shock
7 Uitwendige wonden
8 Brandwonden
9 Kneuzing en verstuiking
10 Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsel
11 Kleine letsels (oog/oor/neus/mond/insecten
12 Vergiftigingen
13 Elektriciteitsongevallen
14 Letsels door koude
15 Letsels door warmte
16 Ziekteklachten en kinderziekten"
1. het ene seizoen zal ongeveer de helft van de competenties 2 keer aan de orde komen en
2. het volgende seizoen zullen de resterende competenties 2 keer worden aangeboden.
Elk seizoen dient u één (van elke behandelde competentie) bij te wonen en te bewijzen.
Nb! I.v.m. de te verwachten drukte is het niet de bedoeling dat u beide lessen met dezelfde
competenties volgt, tenzij - de instructeur u niet voldoende competent acht.
In dat geval volgt de hieronder genoemde belangrijke uitzondering.
3. De reanimatie + AED zal elk jaar 2 keer worden gegeven. In de geldigheidsperiode van 2 jaar
wordt de reanimatie dus 4 keer gegeven. Binnen deze geldigheidperiode van het diploma
dient u deze competentie in principe maar één keer te bewijzen.
Het is dus niet de bedoeling dat u zich inschrijft voor meerdere lessen, tenzij...
Belangrijke uitzondering: wanneer de instructeur u niet voldoende competent acht, dient u
de betreffende competentie(s) nogmaals te bewijzen binnen de geldigheidsperiode van 2 jaar.
Voor uzelf kunt u de competentiekaart door de coördinator laten aftekenen.
 
Het bijhouden van uw competenties is uw eigen verantwoordelijkheid en niet van EHBO Arnhem.
OVERZICHT HERHALINGSLESSEN SEIZOEN 2018 - 2019        
Datum Les Cmpt's Instructeur(s) Opmerkingen
         
3-9-2018 Les 1 14, 15 Diana, Jaco Tevens korte ALV ivm. Privacywetgeving
         
17-9-2018 Les 2 1, 4 Jaco, Kim, Ursi Let op: Voor 1 van de twee reanimatie- lessen dient u zich  vooraf op te geven via de aanmeldingsmodule! U hoeft deze les in principe maar één keer in de 2 jaar te volgen.
Reanimatie & AED
 * 1-2 * 
(Inschrijven verplicht)
         
1-10-2018 Les 3 8, 12, 13 Diana, Kim  
         
22-10-2018 Les 4 5, 6 Diana, Jaco  
         
5-11-2018 Les 5 LEZING ?? Job Huussen Innovatie en verbetercultuur in de zorg
         
19-11-2018 Les 6 2, 3 Diana, Kim  
         
3-12-2018 Les 7 2, 3 Diana, Kim  
         
17-12-2018 Les 8 HULPVERLENING   Jaco, Diana Speciaal voor HV'ers + belangstellenden
         
7-1-2019 Les 9 ?? ALLE CARROUSEL
         
21-1-2019 Les 10 14, 15 Kim, Hediye  
         
4-2-2019 Les 11 8, 12, 13 Kim, Hediye Aantekening module op diploma
         
18-2-2019 Les 12 1, 4 Hediye, Kim, Ursi Let op: Voor 1 van de twee reanimatie- lessen dient u zich  vooraf op te geven via de aanmeldingsmodule! U hoeft deze les in principe maar één keer in de 2 jaar te volgen.
Reanimatie & AED
 * 2-2 * 
(Inschrijven verplicht)
         
25-3-2019 Ledenvergadering     Algemene ledenvergadering
         
1-4-2019 Les 13 5, 6 Diana, Jaco  
         
 
Vul alle velden in !:
EHBO les*
Voornaam*
Achternaam*
Telefoon Nr*
Email*Voor belangstellenden die nog geen lid zijn:
Voor deze herhalingslessen kunt u zich, indien u in het bezit van een geldig EHBO diploma,
bij ons aanmelden. U wordt dan lid van EHBO Arnhem.