Informatie

Fiscaal nummer:

8157.21.821

Contact gegevens:

EHBO Arnhem
Van Gentswei 34
6843 ZN Arnhem


e. info@ehboarnhem.nl
i.
  www.ehboarnhem.nl

 

Beleidsplan EHBO Arnhem

Jaarverslag EHBO Arnhem

Financieel verslag EHBO Arnhem

 

  ANBI
Eerste Hulp bij Ongelukken Afd. Arnhem (EHBO Arnhem) is een ANBI. Dat betekent dat wij
geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over een schenking of nalatenschap. Op deze
pagina zijn gegevens gepubliceerd, die de overheid verplicht stelt voor ANBI's.

De doelstelling van EHBO Arnhem is:
a.    Het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken;

b.    Het verstrekken van hulp bij sport- en spelwedstrijden, manifestaties, beurzen, open dagen,
       etc., zgn. de hulpverlening.


EHBO Arnhem tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.    Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch onderricht
      gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken;


b.   
Het organiseren van herhalingscursussen met als doel om de aangeleerde competenties te
      onderhouden en te verdiepen;

c.    Het aanschaffen en uitreiken van hulpmiddelen en materialen;

d.   
Alle andere wettige middelen

e.   
Het organiseren van de hulpverlening met behulp van een potentieel aan hulpverleners onder
      leiding van de coördinator hulpverlening.

Bestuursamenstelling

Voorzitter : Voigt, J. (ad interim)
Secretaris : Noll, G.
Penningmeester : Hese, M.
Coördinator opleidingen : Poolman, I.
Coördinator opleidingen : Larasati, L.
Coördinator materialen
Coördinator hulpverlening
: Bosscher, L.
: Hoogendoorn, J.

 Beloningsbeleid

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning (salaris) voor het uitvoeren van werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden in principe vergoed. De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld voor het vervullen van hun functie.